Succesvol in debiteurenbeheer

CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. h.o.d.n. CE Credit Management Invest 1 richt zich op het beheer en de uitwinning van debiteurenportefeuilles bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen.

WIlt u de actuele koers volgen? Klik dan hier.

Omzetting surseance in faillissement CECMIF1 dd 20 okt 2023

Oproep buitengewone obligatiehouder vergadering 7 dec (update surseance en juridische vervolgstappen)

Rechtbank verleent surseance van betaling aan het Fonds

Oproep buitengewone vergadering nav vonnis Rabobank

Update management Aug 2023

De heer R. Klaassen treedt terug als bestuurder

Update regarding missing payment interest coupon 1 July 2023
Lees hier het financieel jaarverslag 2021 van CE Credit Management Invest Fund 1
Geen rentebetaling op 1 juli 2023
Notulen vergadering van Obligatiehouders
Call for a meeting of noteholders of CE Credit Management Invest Fund 1 B.V.
Bevindingen W Jellema mei 2023
Gecontroleerde jaarrekening 2021
Benoeming Wieger Jellema als CFO a.i. bij CECMIF-1
Persbericht
Planning gecontroleerde jaarrekening 2021
Notulen vergadering van Obligatiehouders
Waarderingsrapport
Call for a meeting of noteholders of CE Credit Management Invest Fund 1 B.V.
Couponrente
Kwartaal rapportage Q3 2022
Schorsing handel
Kwartaal rapportage Q2 2022
Rapportage Q2 2022 beschikbaar op 19 augustus
Notulen vergadering van Obligatiehouders
Presentatie Uitgevende Instelling
Kwartaal rapportage Q1 2022
Oproep vergadering van Obligatiehouders
Rapportage Q1 2022 beschikbaar op 18 mei
Uitspraak kortgeding rechter
Kwartaal rapportage Q4 2021
Rapportage Q4 2021 beschikbaar op 28 februari
Aanvullende toelichting op de Q3 rapportage en extra informatie
Kwartaal rapportage Q3 2021
Kwartaal rapportage Q2 2021
Planning publicatie kwartaalcijfers
Gespreksverslag van Stichting Obligatiehouders CECMIF 1
Creditreform Rating heeft de rating ingetrokken
Kwartaal rapportage Q1 2021
Lees hier het financieel jaarverslag 2020
Jaarlijks financieel verslag over 2020
Bestuurswisseling Stichting Obligatiehouders CECMIF 1 (UPDATE 18-12-2020)
Creditreform Rating heeft een Bsf rating toegekend met kwalificatie “watch negative” (UPDATE 18-12-2020)
Kwartaal rapportage Q3 2020
Huidige bestuurder van stichting obligatiehouders legt functie neer
Creditreform Rating heeft een BB + sf rating toegekend met kwalificatie “watch negative”
Lees hier het financieel jaarverslag 2019

Nieuws