Kenmerken van de obligatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de 6,5% gesecureerde Obligaties CE Credit Management Invest 1?

De Obligaties zijn met zakelijke zekerheid gedekt door middel van debiteurenportefeuilles. Ten behoeve van de Obligatiehouders is er een eerste pandrecht gevestigd op deze portefeuilles. Dit betekent dat wanneer CE Credit Management Invest 1 niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de Stichting Obligatiehouders CECMIF1 voor en ten behoeve van de Obligatiehouders kan besluiten om de debiteurenportefeuilles te verkopen om op deze manier de lening (deels) aan de beleggers terug te betalen. De uitgiftekoers is vastgesteld op 100%. De 6,5% gesecureerde obligaties CE Credit Management Invest 1 (de ‘Obligaties’) hebben een looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing. De coupon staat gedurende de gehele looptijd vast en wordt halfjaarlijks achteraf betaalbaar gesteld.