Huidige bestuurder van stichting obligatiehouders legt functie neer (UPDATE 1-10-2020)

donderdag 1 oktober 2020

De uitgevende instelling deelt mee dat de huidige bestuurder van de stichting obligatiehouders haar functie per 31 december 2020 neerlegt.

Met inachtneming van hetgeen in de obligatievoorwaarden en de statuten van de stichting is bepaald zal de uitgevende instelling in overleg met het huidige bestuur een nieuwe bestuurder benoemen.

Mocht er echter een vacature ontstaan dan zal de vennootschap een nieuwe bestuurder benoemen met instemming van de vergadering van obligatiehouders.

De uitgevende instelling verwacht hierover uiterlijk rond 15 november 2020 nadere informatie te kunnen verstrekken.