Benoeming Wieger Jellema als CFO a.i. bij CECMIF-1

woensdag 10 mei 2023

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis
10-05-2023

In overleg tussen de heer R. Klaassen, bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1, en Stichting Obligatiehouders CECMIF 1 is de heer W. Jellema op 27 april 2023 naast de heer R. Klaassen benoemd tot statutair bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1, waardoor hij tevens tezamen met de heer R. Klaassen thans het indirect bestuur vormt van CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. (het “Fonds”). De heer Jellema is een ervaren CFO met een achtergrond als registeraccount. Hij zal zich (onder meer) richten op de spoedige afronding van de jaarrekening 2021, de jaarrekening 2022, de waardering van de portefeuille, de voortgang van de procedure tegen Rabobank, de verbetering van de financiële organisatie in het algemeen en de informatievoorziening aan de obligatiehouders van het Fonds. Over circa drie weken zal hij een kort verslag publiceren met zijn eerste bevindingen en actiepunten.

De heren Klaassen en Jellema zijn gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd. De a.i. benoeming van de heer Jellema is niet gekoppeld aan een einddatum, maar de komende periode zal zijn positie periodiek in nauw overleg met Stichting Obligatiehouders CECMIF 1 worden geëvalueerd.