Geen rentebetaling op 1 juli 2023

vrijdag 30 juni 2023

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis
30-06-2023 na beurs

De Uitgevende Instelling deelt de Obligatiehouders mede dat de rentebetaling van 1 juli 2023 niet zal plaatsvinden.