Jaarlijks financieel verslag over 2020

dinsdag 27 april 2021

Het bestuur van de Uitgevende Instelling heeft besloten om in verband met de aanhoudende impact van COVID-19 een specifiek waarderingsonderzoek naar de portefeuilles uit te laten voeren door een gerenommeerd extern adviesbureau. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van het financieel jaarverslag over 2020. De verwachting is dat dit specifieke waarderingsonderzoek de komende weken zal worden afgerond. Als gevolg hiervan is de publicatie van het financieel verslag uitgesteld tot uiterlijk 31 mei.