Mogelijkheid tot conversie

dinsdag 22 oktober 2019

Obligatiehouders in CE Credit Management III B.V. kunnen tot 23 oktober 2019, 15:00 uur, hun obligaties laten converteren in nieuwe obligaties van CE Credit Management Invest Fund 1 B.V.  De minimale inschrijving bedraagt EUR 100.000,-. Indien nodig, wordt de mogelijkheid geboden om bij te kopen. Obligatiehouders kunnen zich via hun effectenbank aanmelden.

Indien obligatiehouders hun obligaties in CE Credit Management III B.V. wensen te converteren, zal de opgelopen rente in CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. meegekocht moeten worden en zal deze opgelopen rente verrekend worden met de opgelopen rente inzake CE Credit Management III B.V. Deze verrekening resulteert in een cash payment van EUR 1,07817 per EUR 1.000 nominaal.

Het informatiememorandum en het addendum op het informatiememorandum, met een beschrijving van de karakteristieken van de obligatie, de definitieve voorwaarden, de risico’s en de kosten zijn te vinden op deze website onder het kopje ‘Informatiememorandum’. Op deze website is ook extra informatie over CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. gepubliceerd.

Beleggers die overwegen gebruik te maken van de mogelijkheid tot conversie, wordt met klem aangeraden de gedetailleerde informatie in het informatiememorandum en het addendum (inclusief de door verwijzing in het informatiememorandum en addendum opgenomen documenten) aandachtig te bestuderen en een beleggingsbeslissing in samenhang met de persoonlijke financiële situatie hierop te baseren.