Notulen BVO dd 12 okt 2023

maandag 16 oktober 2023

 

Aangehecht treft u aan de notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders opgesteld door de Stichting Obligatiehouders CECMIF1. De notulen zijn niet vooraf voorgelegd aan de bestuurder van het Fonds noch voorzien van commentaar. De sheets gepresenteerd door de bestuurder treft u aan onder deze link evenals de oproep van Finch inzake de aansprakelijkheidsstelling van de heer R. Klaassen.