Notulen BVO dd 7 dec 2023

woensdag 13 december 2023

Aangehecht treft u aan de notulen van de buitengewone vergadering van obligatiehouders opgesteld door Stichting Obligatiehouders CEMCIF1. De notulen zijn vooraf niet voorgelegd aan de bewindvoerder noch de bestuurder van het Fonds en niet voorzien van eventueel commentaar.