Omzetting surseance in faillissement CECMIF1

donderdag 21 december 2023

Op 20 oktober 2023 heeft de rechtbank Rotterdam voorlopige surseance van betaling verleend aan CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. (het Fonds). In de periode daaropvolgend is getracht om samen met de bewindvoerder de ontbrekende data en software systemen in bezit te krijgen ten behoeve van het incassoproces. Vorderingen op dit gebied zijn ontoereikend geweest en het Fonds heeft tegelijkertijd nauwelijks vorderingen kunnen incasseren.

Op 20 december j.l. heeft de rechtbank geconcludeerd dat het vooruitzicht, dat het Fonds naar verloop van tijd haar schuldeisers zal kunnen bevredigen, niet blijkt te bestaan. De rechtbank oordeelt voorts dat summierlijk is gebleken van feiten of omstandigheden die aantonen dat schuldenares in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen. De rechtbank heeft besloten om het aan het Fonds verleende surceance van betaling  in te trekken en verklaart het Fonds vanaf 20 december 2023 in staat van faillissement. De rechtbank benoemt tot rechter-commissaris mr. C.G.E. Prenger en stelt aan tot curator mr. J.G. Princen, advocaat te Rotterdam

De volledige uitspraak kan worden geraadpleegd middels deze link naar de beschikking van de rechtbank Rotterdam.