Oproep buitengewone vergadering 12 oktober a.s.

vrijdag 6 oktober 2023

 

Op 4 oktober j.l. heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure met Rabobank als eisende partij. Gezien de negatieve impact van het vonnis op het Fonds wordt door Stichting Obligatiehouders CECMIF1 een bijzondere obligatiehouders vergadering georganiseerd op 12 oktober 2023. Voor de volledige tekst van de uitnodiging en het vonnis kunt u doorklikken op de link.