Rapportage Q2 2022 beschikbaar op 19 augustus

vrijdag 12 augustus 2022

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis

12-08-2022 na beurs

De Uitgevende Instelling heeft door de vakantieperiode iets meer tijd nodig om de rapportage af te ronden. De Uitgevende Instelling zal uiterlijk op vrijdag 19 augustus 2022 na beurs de kwartaalcijfers publiceren met daarbij een aanvullende toelichting.