Schorsing handel

maandag 24 oktober 2022

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis
24-10-2022 voor beurs

 

De handel in het fonds is stilgelegd doordat de UI nog geen gecontroleerde jaarrekening 2021 heeft opgeleverd.

Ten aanzien van de audit over 2021 staat de waardering van de portefeuille ook na verkoop van de vonnissen nog ter discussie. Reden daarvoor zijn recente ontwikkelingen in de Rechtspraak ten aanzien van de gerechtelijke opeisbaarheid van de vorderingen. Deze ontwikkelingen dienen nader te worden onderzocht. Daarnaast winnen wij juridisch advies in over de garanties die de Servicer heeft gegeven ten aanzien van de rendementsverwachting van de portefeuilles. De Servicer stelt dat een eventuele schending van die garanties het gevolg is van onvoorziene omstandigheden in de Rechtspraak, hetgeen er mogelijk toe leidt dat de UI de portefeuilles niet terug kan leveren aan de Servicer.

Een mogelijke impairment op de portefeuille wordt om die reden onderzocht. Wij hebben de Servicer gevraagd een deskundige rapport op te willen leveren ten einde de noodzaak en de omvang van zo’n impairment vast te kunnen stellen. Wij sluiten niet uit dat het nemen van een impairment op de portefeuille niet noodzakelijk is.

Wij verwachten dat de legal opinion en het deskundige rapport binnen enkele weken beschikbaar zullen komen maar verwachten niet dat de jaarrekening door de accountant kan worden afgetekend voordat voornoemde zaken beschikbaar zijn.