Uitspraak kortgeding rechter

maandag 25 april 2022

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis
25-04-2022 voor beurs

Op 22 april 2022, na beurs, heeft de kortgeding rechter in Rotterdam op vordering van de uitgevende instelling (UI) Rabobank op straffe van een dwangsom verboden de verkoop van portefeuilles door de UI op enige wijze te dwarsbomen. Aanleiding voor deze vordering was het – voor de UI volledig verrassende – standpunt van Rabobank dat zij een pandrecht heeft op vorderingen van de UI. Dat standpunt is door de rechtbank ter zijde geschoven, omdat tussen Rabobank en Servicer geen verschil van mening heeft bestaan dat door Servicer aan de UI verkochte portefeuilles vrij van pandrecht waren. De UI heeft ten behoeve van de obligatiehouders een eerste pandrecht verstrekt.

Gelet op een discussie tussen Servicer en de Rabobank maakt de UI zich wel zorgen over de uitwinning van de tegoeden die UI op de Servicer heeft. De UI zal de komende weken kijken welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de uitwinning van deze tegoeden zeker te stellen. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn zal de UI de markt hierover informeren.