Q&A: CE Credit Management Invest 1 6,5% 2019-2024 in euro’s

Wat is de relatie tussen CE Credit Management Invest 1 en de Direct Pay Beheer B.V. groep?

Voor de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakt CE Credit Management Invest 1 gebruik van de expertise van de Direct Pay Beheer B.V. groep (hierna: Direct Pay Beheer), die opereert op basis van een Service Level Agreement. Een Service Level Agreement of SLA is een service overeenkomst die CE Credit Management Invest 1 met Direct Pay Beheer en de Servicer is aangegaan en waarin afspraken zijn vastgelegd op grond waarvan de Servicer belast zal zijn met de selectie, de uitwinning en de mogelijke aan-/verkoop van/aan derden van debiteurenportefeuilles (dan wel gedeelten daarvan).

Wat is de Direct Pay Beheer B.V. groep voor organisatie?

Met gevestigde handelsnamen als Direct Pay Services B.V. en Webcasso B.V. is de Direct Pay Beheer B.V. groep al vele jaren met succes actief in creditmanagement, met een sterk accent op (consumenten)debiteuren. Door jarenlange ervaring, strategische partnerships met marktpartijen en innovatieve (IT-) oplossingen heeft dit collectief een sterke positie verworven op het gebied van onder andere debiteurenbeheer en factoring. Als groep behandelt Direct Pay Beheer jaarlijks tussen de 2 à 3 miljoen facturen. Kern van de dienstverlening is het aanbieden van factordiensten en kredietinformatie met betrekking tot consumentenvorderingen. Naast het aanbieden van deze diensten neemt de Direct Pay Beheer B.V. groep ook debiteurenportefeuilles (forward flow) over om vervolgens voor eigen rekening en risico het inningstraject uit te voeren. Hierdoor heeft de groep een vaste plaats verworven in de keten van betalingsverkeer tussen bedrijven en de consument. De Direct Pay Beheer B.V. groep kan omschreven worden als een full-service creditmanagementorganisatie met een innovatieve kijk op haar vakgebied.

Door wie wordt CE Credit Management Invest 1 bestuurd?

Het management van CE Credit Management Invest 1 wordt gevoerd door de heer R.H.H. (Ron) Klaassen, vanuit de Stichting CE Credit Management Invest Fund 1. Met ruim 20 jaar IT-ervaring binnen de financiële sector heeft Ron Klaassen expertise opgebouwd op het gebied van informatieanalyse en (technisch) projectmanagement. In 2004 trad hij in dienst bij Direct Pay Beheer en in 2007 werd hij benoemd tot directeur. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT en datasystemen, het stroomlijnen en bundelen van informatie en de aansturing van het team softwareontwikkelaars. Het succes van Direct Pay Beheer is mede te danken aan de kracht van haar IT en datasystemen en zal de komende jaren een steeds prominentere rol gaan spelen.

Wie houdt de aandelen in CE Credit Management Invest 1?

De aandelen worden gehouden door Stichting CE Credit Management Invest Fund 1.