Profiel

Introductie
CE Credit Management Invest 1 richt zich op het beheer en de uitwinning van debiteurenportefeuilles, bestaande uit een groot aantal individuele vorderingen. Een vordering ontstaat op het moment dat een consument de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt. Deze consument wordt dan debiteur genoemd.

Voor een onderneming brengt het verkopen aan consumenten, anders dan via overboekingen, risico’s met zich mee. Immers, zij weet niet zeker of de debiteur wel daadwerkelijk op tijd tot betaling over gaat of kán gaan. Wanneer een debiteur niet binnen de afgesproken termijn betaalt zijn er verschillende manieren voorhanden om de betaling alsnog tot stand te brengen. Deze vervolgstap vindt plaats via zogenaamde minnelijke en eventueel gerechtelijke incasso. Veel bedrijven die een prestatie leveren en een betalingstermijn hanteren, zoals energieleveranciers, telecommaatschappijen en sportverenigingen, zijn minder goed ingericht om minnelijke en/of gerechtelijke incasso uit te voeren.

In plaats daarvan verkopen zij vorderingen gebundeld, in de vorm van een debiteurenportefeuille, aan partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Zij geven hierdoor (een deel van) hun marge op, die ten goede komt aan de partij die deze vorderingen succesvol weet uit te winnen. In feite verschaft de beheerder van deze debiteurenportefeuilles liquiditeit aan de onderneming die de vordering verkoopt.

Voor de uitwinning van de aangekochte debiteurenportefeuilles maakt CE Credit Management Invest 1 op haar beurt gebruik van een zeer ervaren, grote marktpartij (de Servicer). Deze partij opereert op basis van een Service Level Agreement (SLA). Dit is een serviceovereenkomst met afspraken op grond waarvan de Servicer belast is met de selectie, uitwinning en de mogelijke aankoop, verkoop van en aan derden van debiteurenportefeuilles (dan wel gedeelten daarvan). Als specialist in het aankopen en uitwinnen van vorderingen, adviseert de Servicer welke debiteurenportefeuilles kunnen worden aangekocht door CE Credit Management Invest 1. Daarnaast adviseert deze partij over de korting die hierover kan worden berekend. De Servicer kan hierbij steunen op een database met informatie over het koop- en betalingsgedrag van Nederlandse consumenten.

Doordat de Servicer de betalingsmoraliteit van haar toekomstige debiteuren vooraf in kaart heeft gebracht, kan zij met grote mate van nauwkeurigheid een inschatting maken van het percentage van de vorderingen dat succesvol kan worden uitgewonnen.

Management

De heer R.H.H. Klaassen

Als senior systeemarchitect heeft de heer Klaassen meer dan 20 jaar IT ervaring binnen de financiële sector, en beschikt daardoor over sterke ontwikkelde vaardigheden op het gebied van informatieanalyse, IT-techniek en projectmanagement. In 1991 startte hij, nadat hij in hetzelfde jaar zijn hbo-studie als bedrijfskundig informatieanalist afrondde, een IT bedrijf, gericht op de ontwikkeling van automatiseringssoftware voor het MKB segment. In 2004 trad de heer Klaassen in dienst als directeur bij Webcasso B.V. en in 2007 als directeur bij moedermaatschappij Direct Pay Beheer B.V. groep. Binnen deze rol was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT systemen binnen de onderneming, het stroomlijnen en bundelen van informatie en de aansturing van het software ontwikkelingsteam. Sinds 19 maart 2019 is de heer Klaassen bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 die het bestuur voert over de Uitgevende Instelling. Naast zijn rol als statutair bestuurder van de Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 is de heer Klaassen in dienst bij de CE Fintech Solutions B.V. als Chief Business Intelligence Officer.